Dysgrafie

Příčiny
Mezi nejčastější příčiny patří porucha motoriky, porucha motorické koordinace, senzomotorické obtíže, zkřížená nebo nevyhraněná lateralita
Lateralita znamená dominanci jedné strany, která souvisí s rozdílnou funkcí pravé a levé hemisféry. Zkřížená lateralita je taková, kdy dochází k neshodě různých typů funkcí a orgánů (např. pravá ruka-levé oko)

Definice

 • vývojová porucha grafického projevu, především psaní
 • odvozeno od řeckého slova „grafein“, které znamená psát
 • a předpony dys-, která naznačuje, že je něco nedokonalé, nepatřičné

Diagnostika
Někdy bývá tato specifická porucha učení zpočátku u školáka považována za lenost, neboť dítě působí dojmem, že ho vyčerpávající psaní příliš unavuje.
Proto je důležitá speciální pedagogická diagnostika, která by odhalila příčiny poruchy psaní. Poté je kladen důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky dítěte, uvolnění ruky, správné držení tužky a účinnou relaxaci.

 • neuvolněná ruka
 • špatné držení tužky či pera
 • zvýšený tlak na tužku či pero
 • pomalé a neplynulé psaní
 • obtíže se správným sklonem, směrem i napojováním písmen
 • obtíže s dodržením správné velikosti i tvaru písmen
 • častá záměna tvarově podobných písmen ( h-k, m-n)
 • problém převést sluchové a zrakové vjemy do grafické podoby
 • rychlá únava
 • soustředění na písmo odčerpává pozornost dítěte a to pak nezvládá kontrolovat obsah a pravopis napsaného textu

Ke zlepšení psaného projevu nedojde většinou ani v pozdějším věku. Dysgrafie velkou měrou ovlivňuje rovněž matematiku, zejména pak geometrii.

Kam se můžete obrátit, pokud se domníváte, že vaše dítě trpí dysgrafií?
Pokud vy nebo učitel, máte podezření, že by se u vašeho dítěte mohlo jednat o tuto specifickou poruchu učení, můžete se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu nebo na speciální pedagogická centra.

zobrazit celý článek