Rozvod a postižené dítě

Rozvod manželů nebo rozchod partnerů, kteří společně vychovávají jedno nebo více dětí, je téměř vždy bolestivý nejen pro dospělé ale i pro děti. V případě, že se jedná o děti dlouhodobě těžce postižené, je situace ještě komplikovanější. Pokud odejde od rodiny s postiženým dítětem jeden z rodičů, je to jednání nadmíru sobecké a nemorální. V případě, že se tento rodič nepodílí po rozvodu na péči ve stanoveném rozsahu a neplatí na takto postižené dítě dostatečně vysoké výživné, které by pokrylo náklady spojené s 24 hodinovou dlouhodobou péči, dojde k situaci, kdy si jeden partner ulehčí svoji životní situaci na úkor druhého.

(Pokračování textu…)

zobrazit celý článek