Rozvod a postižené dítě

Rozvod manželů nebo rozchod partnerů, kteří společně vychovávají jedno nebo více dětí, je téměř vždy bolestivý nejen pro dospělé ale i pro děti. V případě, že se jedná o děti dlouhodobě těžce postižené, je situace ještě komplikovanější. Pokud odejde od rodiny s postiženým dítětem jeden z rodičů, je to jednání nadmíru sobecké a nemorální. V případě, že se tento rodič nepodílí po rozvodu na péči ve stanoveném rozsahu a neplatí na takto postižené dítě dostatečně vysoké výživné, které by pokrylo náklady spojené s 24 hodinovou dlouhodobou péči, dojde k situaci, kdy si jeden partner ulehčí svoji životní situaci na úkor druhého.

Navíc postižené dítě, které si tuto situaci uvědomuje , se zcela logicky začne obviňovat z toho, že se rodina rozpadla právě kvůli němu. Opuštění postiženého dítěte není fér ať už vůči dítěti samotnému nebo rodiči, který s dítětem zůstane. Nikdo z nich si tuto situaci nevybral svobodně.

Bohužel ve většině případů odchází od rodiny s postiženým dítětem otec. Pokud není schopen fyzicky či finančně zajistit dlouhodobě speciální péči o postižené dítě, ocitá se rodina v tíživé životní situaci.

Vzhledem ke specifickým potřebám těžce postiženého dítěte – bezbariérový byt, speciální lůžko, bezbariérové WC, přítomnost asistenčního psa, je velice těžké, někdy téměř nemožné přistoupit na dnes tolik prosazovanou i zatracovanou střídavou péči. V případě vážných psychických postižení, je navíc neustálá změna prostředí pro dítě samotné velice stresující.

V případě, že se před rozvodem rodiče dohodnou na režimu a způsobu návštěv u postiženého dítěte pouze ústně, může dojít k situaci, kdy jeden z rodičů přislíbí pomoc na péči druhému rodiči před rozvodem ale po rozvodu tuto dohodu přestane dodržovat. Druhý rodič pak nemá žádnou páku donutit toho druhého, aby dodržoval ústní domluvu. Stát v tomto případě nechrání dítě ale nezodpovědného rodiče. On nemá povinnost se o dítě starat.

Rodič, který zůstane s těžce postiženým dítětem je jednoznačně znevýhodněn finančně i sociálně.

Díky ANR se otevírá společenská diskuse na téma vymahatelnosti alimentů, morálky dnešních rodičů a situace dětí, které se staly oběťmi rozvodu svých rodičů. Zástupci cílové skupiny z řad neúplných rodin s těžce postiženým dítětem se můžou formou diskusních příspěvků zapojit do tohoto dialogu a tak pomoci změnit současný společenský náhled na tuto problematiku. Připravujeme zvláštní sekci pro neúplné rodiny s postiženým dítětem a Vaše zkušenosti ze soudních síní i běžného každodenního života ve 24 hodinové péči o dítě po rozvodu, budou přínosné nejen ostatním rodičům samoživitelům ale také dobrovolníkům z ANR, kteří se snaží o prosazování práv dětí i rodičů. Jsem již tři roky rodičem – samoživitelem, který se stará o těžce postižené dítě. Na to, jak žijeme a zvládáme naši situaci se můžete podívat na www.martinpetrasek.cz.

Pavlína Holubcová

zobrazit celý článek