Dyslexie
  • vývojová porucha čtení
  • odvozeno od řeckého slova „lexis“, které znamená řeč, jazyk a – předpony dys-, která naznačuje, že je něco nedokonalé, nepatřičné
  • patří mezi nejčastější formu specifických poruch učení
  • může být buď vrozená nebo získaná poškozením mozku

(Pokračování textu…)

zobrazit celý článek
Dysgrafie

Příčiny
Mezi nejčastější příčiny patří porucha motoriky, porucha motorické koordinace, senzomotorické obtíže, zkřížená nebo nevyhraněná lateralita
Lateralita znamená dominanci jedné strany, která souvisí s rozdílnou funkcí pravé a levé hemisféry. Zkřížená lateralita je taková, kdy dochází k neshodě různých typů funkcí a orgánů (např. pravá ruka-levé oko)

(Pokračování textu…)

zobrazit celý článek