Verbální a neverbální komunikace

Hovořili jsme už dříve o osobních předpokladech k úspěchu. Velmi záleží na tom, co a jak říkáme. Mnohem více ale záleží na tom, jak se u toho tváříme, pohybujeme, jak pracujeme s hlasem atd. To znamená, že při komunikaci používáme jak hlasu, tak takzvané mimohlasové prostředky. Odborně se tomu říká

Hovořili jsme už dříve o osobních předpokladech k úspěchu. Velmi záleží na tom, co a jak říkáme. Mnohem více ale záleží na tom, jak se u toho tváříme, pohybujeme, jak pracujeme s hlasem atd. To znamená, že při komunikaci používáme jak hlasu, tak takzvané mimohlasové prostředky. Odborně se tomu říká verbální komunikace a neverbální komunikace.

Co to je verbální komunikace?
Zahrnuje všechno, co říkáme. Na ní záleží především, jestli nám druzí rozumějí. Tvoří ji vedle obsahu, tedy toho, co říkáme, také hodně to, jak to říkáme:
1. rychlost řeči
2. komplikovanost nebo jednoduchost vyjadřování
3. srozumitelnost, tedy hlavně možnost porozumění obsahu
4. logičnost našeho sdělení
5. přizpůsobení se požadavkům (nebo úrovni) posluchače

Co to je neverbální komunikace
1. mimika (to, co dělá při řeči náš obličej)
2. kontakt očí (to, jak a na koho se díváme)
3. gestikulace (to, jak pohybujeme rukama a celou postavou)
4. postoj
5. celkový výraz


Jak probíhá neverbální komunikace?

1. prostřednictvím našeho obličeje
úsměv
směr pohledu a zrakový kontakt
mimika obličeje

2. komunikace prostřednictvím vzdálenosti
problematika osobní zóny
přibližovací pohyby a jejich význam
oddalovací pohyby
orientace při komunikaci

3. komunikace dotykem
účinek dotyku
podání ruky
jiné formy dotykové komunikace (poplácání, obětí, strčení)
bezpečné zóny

4. komunikace na základě postojů a gest
gesta rukou a jejich význam
uzavřená a otevřená poloha

5. mimoslovní aspekty řeči
hlasitost řeči
výška
dikce


Závěrem

Co napomáhá smysluplné komunikaci při sebeprezentaci a prezentacích?
Znalost účinků neverbální komunikace
Přesně vědět, čeho chci docílit
Podle toho se poctivě připravit
Naplánovat jednotlivé kroky a připravit si podklady
Schopnost naslouchání
Připravit se na podnícení smysluplných dotazů a po celou prezentaci tento úkol plnit

zobrazit celý článek