Stáhněte si tiskopisy ČSSZ on-line

ČSSZ připravuje a vydává pro účely sociálního zabezpečení celou řadu tiskopisů.

Slouží klientům – jejich prostřednictvím podávají žádosti např:

  • dávky sociálního zabezpečení
  • přihlašují se k účasti na pojištění
  • informují o změnách ve svém sociálním zabezpečení
  • žádají o úpravu již vyplácených dávek aj.

Tiskopisy, které ČSSZ připravila, obsahují zákony stanovené informace. Je možné je podávat klasickou cestou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, můžete je osobně doručit na příslušné pracoviště ČSSZ a u některých z nich můžete zvolit moderní elektronický způsob komunikace s použitím elektronického podpisu.

Na stránce ČSSZ www.cssz.cz/cz/tiskopisy/ najdete dostupné tiskopisy v rozdělení dle jednotlivých oblastí sociálního zabezpečení.

Možné je také využít přímo elektronická podání dokumentů, tzv. e -Podání. V sekci e-Podání najdete veškeré informace.

  • evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP)
  • přihlášek a odhlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění (P/O)
  • k hromadnému sběru seznamu zaměstnanců
  • přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Ty za splnění určitých přesně stanovených podmínek lze podávat i klasickou papírovou cestou.

Zdroj: www.cssz.cz

zobrazit celý článek