Formuláře státní sociální podpory

Potřebujete on-line žádost na některou z dávek státní sociální podpory?

Veškeré formuláře najdete na adrese MPSV portal.mpsv.cz/forms.

Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území České republiky, a občané Evropské unie, krytí Nařízením Rady (EEC) 1408/71 a 1612/68.

Na této adrese najdete formuláře:

  • Žádost o přídavek na dítě
  • Žádost o sociální přídavek
  • Žádost o porodné
  • Žádost o rodičovský příspěvek
  • Žádost o příspěvek na bydlení
  • Žádost o úhradu nezbytných nákladů
zobrazit celý článek